dr inż. Tomasz Żelaziński

Dyscypliny KBN: Technika rolnicza KBN
Specjalności: Inżynieria rolnicza
Stopień naukowy: dr inż.

Zainteresowania naukowe:
Obróbka surowców roślinnych z wykorzystaniem ekstruderów, badania wpływu procesu ekstruzji na cechy fizyczne uzyskiwanych produktów, zagadnienia związane z eksploatacją maszyn i ciągników rolniczych

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Organizacji i inżynierii , Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |